No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Sofia Falk / Wiminvest

Sofia Falk on how to get more women in leadership position (in Swedish, English summary at the bottom)

Där satt hon. Hon som utgav sig för att vara en äkta jämställdhetsivrare. En högt uppsatt kvinna i femtioårsåldern, ansvarig för företagets jämställdhetssatsningar, personalpolicies och rekryteringsstrategier. En person som pratade om sig själv som ”en sann kämpe för att få upp fler kvinnor på ledande position”, som vitt och brett berättade om hur fantastiskt jämställda företaget hon arbetade på var och hur de verkligen låg i framkant i arbetet med att få upp fler kvinnor på ledande position. På grund av henne hade företaget en jämställdhetsplan, de skrev om att jämställdhet var viktigt i sin årsredovisning och hon fick ofta uttala sig i tidningar om hur bra just hennes företag var på jämställdhet.

Föreläsningen jag håller för gruppen av personaldirektörer handlar om vad de hundratals kvinnliga talanger jag dagligen arbetar med, behöver för att både vilja, våga och kunna nå nyckelpositioner på de företag där de är. Jag redogör för de personliga reflektioner, känslor, erfarenheter och situationer som de unga kvinnorna berättat om i våra utbildningar. Allt för att uppmuntra till förändring. Att gå från ord till handling och inte fastna vid att lyfta fram ännu fler fakta, statistik och undersökningar som visar att vi har för få kvinnor på ledande position i näringslivet.  Att kunna förändra de attityder, värderingar och beteenden som gör att kvinnor inte når dit de vill som den de är.

Under tiden då jag berättar om de unga kvinnornas upplevelser sitter den äldre kvinnan och suckar högt, skakar på huvudet och visar med hela sin kropp att hon är fientligt inställd till vad som sägs. När hon väl får möjligheten att diskutera kring vad hon har hört, säger hon högt och tydligt att de unga kvinnorna har fel. Att de är naiva, bortskämda, inte landat i verkligheten och befinner sig i en fantasivärld. Att hon minsann tagit sig dit där hon är och då ska den nya generationen inte få någon räkmacka. Hon tillägger att vi inte kan förvänta oss att det går att förändra så snabbt. Att det är vi kvinnor som måste anpassa oss till rådande krav, normer och verklighet.

Tyvärr finns denna kvinna på massor av företag. Ibland är det en man. Hur som helst en person som tagit jämställdhet som en fråga som ska bygga deras personliga och företagets varumärke. Ge både dem själva och deras företag cred i media för ett fantastiskt arbete i jämställdhetens tecken. Och det ser ut så, i alla fall i bild och text. Men i verkligheten är arbetet ihåligt. Inte alls förankrat och inte heller frontat med en förebild och fanbärare för arbetet.

För riktig förändring krävs riktig rannsakan. Precis som vid kriskommunikation måste företagen våga göra en pudel för att bli trovärdiga. Kommunikatörer på företag borde få VD:ar att skriva under på en liknande debattartikel eller upprop:

Vi ber om ursäkt för bristande kvalitet men jobbar med att bli bättre!

Företagen i Sverige har under de senaste decennierna utsatts för hårda prövningar. Tusentals ägare och kunder har drabbats av ett näringsliv som inte varit så effektivt de hade kunnat vara. Företagens interna kultur, syn på kunder, inriktning på produktutveckling, innovationsklimat och inte minst kvalitén medarbetarnas utveckling har varit av kraftigt reducerad kvalité. Den information som har givits till ägare, medarbetare och kunder om hur vi har arbetat med att lösa detta, har ofta varit bristfällig. Initiativ har till och med saknats för att komma till rätta med problemet. Det finns knappast en enda individ som har undgått att drabbas. Många av dessa har säkert sänt både en och flera elaka tankar till oss som företag. Vi förstår er till fullo.

Vi vill be om ursäkt. Vi vill åtaga oss att berätta hur vi ska undvika att bryta mot företagens vinstmaximerande uppgift genom att inte att rekrytera 50 % av hjärnorna. Att bara utnyttja halva befolkningens intellektuella och kompetensmässiga kapacitet är ett resursslöseri av sällan skådat slag. För många företag är det dessutom en betydande affärsrisk att inte ha fler kvinnliga ledare eftersom ofta hälften av både kunder och medarbetare är kvinnor. Därför är vi också besvikna över att vi återigen, inför vårens stundande bolagsstämmor, alltid slutar i debatten om ”för och emot” kvotering av kvinnor till styrelserummen.

Vi tror inte att det är genom kvotering av fler kvinnor till styrelser som vi skapar fler konkurrenskraftiga företag i Sverige. Det stora genomslaget i positiv riktning affärsmässigt och jämställdhetsmässigt får vi om genom att öka andelen kvinnor som jobbar i affären, inte utanför affären i styrelserummen. Det är i den operativa driften av företag och organisationer som företag och organisationer har mest att vinna på att ta in fler kvinnor. Belöningen i form av tillvaratagen potential, arbetsglädje och därmed konkurrenskraft på både kundmarknaden och talangmarknaden kommer ge riklig belöning.

Sofia Falk, CEO and founder of Wiminvest

http://www.wiminvest.se

Summary

When it comes to equality in corporate management, our biggest challenge is to go from words to action without getting stuck in facts, statistics and essays that points out how we have too few women in leading position. We need to be more constructive than that.  We need to go deeper and change the attitudes, values and behaviors that keep women from reaching to where they want to be without changing who they are.

We don’t believe that affirmative action is the way to create better, more equal and in the end more sustainable and competitive businesses. We believe it takes real soul-searching to create real change. It takes looking in the mirror and facing your faults head on. “We apologize for lack of quality and commitment, but we’re working on improving ourselves.”